top of page

समूह

प्रमुख खेलाडीहरू

IMG_2635.jpeg

कुरु बहादुर कुन्वा 

करी शेफ  

IMG_2638.jpeg

कार्यक्रम संयोजक

Tandoori and Curry chef 

IMG_2654.jpeg

मोर्गन जेम्स

Tandoori and Curry chef 

bottom of page