top of page
design_edited.png
design_edited.png
design_edited.png
design_edited.png
IMG_2663.jpeg

हाम्रो शेफ

chara.png
chara.png
chara.png

१० वर्ष भन्दा बढीको अनुभवका साथ, हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई मेनुमा विभिन्न परिकारहरू सहित प्रामाणिक र स्वादिलो भारतीय खानाहरू सेवा दिन्छौं। 2016 देखि हालसम्म, हाम्रा शेफहरूले हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट वातावरण र खाना उपलब्ध गराउँछन्। स्वादिष्ट खानाले मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छ। फेरि।

design_edited_edited.png
design_edited_edited.png
design_edited_edited.png
design_edited_edited.png
design_edited.png
design_edited_edited.png
bottom of page